OLAF DEUTSCH

FOTOGALERIE

Fotogalerie   O mně   Kontakt  Facebook  Výbava
Hrad Zvíkov Historie hradu Zvíkova je od počátku spjata s královským rodem Přemyslovců. První krok k založení pravděpodobně uskutečnil Přemysl Otakar I. (1197-1230), který roku 1226 vyměnil tzv. oujezd Oslovský, patřící do majetku kláštera v Doksanech, za šest jiných vesnic. Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury. Nejprůkazněji je historie postupného budování doložena za vlády Václava I. (1230-1253). Roku 1234 musel být již hrad zčásti vystavěn, protože je v písemných pramenech uveden jako jeho purkrabí Konrád z Janovic. Král Václav I. často a rád pobýval na Zvíkově. Roku 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči a hrad byl podstoupen Jindřichu z Rožmberka. Největší slávu získal hrad za vlády Karla IV.(1346-1378) V husitských válkách byl hrad roku 1429 obléhán Tábory . Charakter královského hradu si Zvíkov udržel až do třetí třetiny 16. století, kdy byl prodán pánům ze Švamberka. Vynikající pevnostní systém hradu umožnil odolávat útočníkům i za třicetileté války. Teprve během roku 1622 se zvíkovská posádka vzdala přesile a hrad byl císařským vojskem vyrabován a zpustošen. Roku 1623 získali hrad Eggenberkové a po jejich vymření Schwarzenberkové. Hrad zůstal majetkem Schwarzenbergů do roku 1948. Zdroj: http://www.hrad-zvikov.eu/historie/

Často navštěvované

  • IMGP5236 (11) IMGP5236
  • IMGP5228 (10) IMGP5228
  • IMGP5209 (9) IMGP5209
  • IMGP5212 (9) IMGP5212
  • IMGP5224 (9) IMGP5224
  • IMGP5242 (9) IMGP5242
  • IMGP5244 (9) IMGP5244
  • IMGP5216 (8) IMGP5216
  • IMGP5227 (8) IMGP5227
  • IMGP5231 (8) IMGP5231

Kontakt

Kontakt

© Olaf Deutsch

Mobilní telefon 607 886 278
e-mail: fotobankadeutsch@seznam.cz
www.facebook.com/olaf.deutsch