Home / Reportážní fotky / Země živitelka 2009 126

Ve dnech od 27. srpna do 1. září 2009 se v areálu výstaviště v Českých Budějovicích uskutečnil 36. ročník nejstarší a nejnavštěvovanější zemědělské výstavy v České republice Země Živitelka 2009 zaměřené na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výroba, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství a ostatní. Výstava byla připravena ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj a Agrární komorou ČR. Zúčastní se jí nejen firmy z celé České republiky, ale také firmy ze zahraničí, které pracují v oblasti zemědělsko-potravinářského sektoru.