Home / Reportážní fotky / Národní konference o venkovu na Moravě 19

Ve dnech 13. až 15. listopadu 2007 se konal v Bozkovicích 3 ročník Národní konference o venkovu na Moravě. Její první ročník, mimochodem s vysokou mezinárodní účastí, proběhl v roce 2005 v Kláštěře Premonstrátů v Teplé. Zásadním výstupem z této první konference byla instituce - resp. položení základního kamene vzniku organizace sdružující Místní akční skupiny - pracující metodou Leader v České republice (tehdy 23 MAS). Je tradicí, že v průběhu konference jsou otevírány tzv. kulaté pracovní stoly, kde jsou při otevřené diskusi konzultována dílčí témata, která jsou obsahem konference. Zdroj: ÚZPI