Home / Reportážní fotky / Vanda a Standa - realizace programu pro dětí předškolního věku v MŠ , Praha 6 70

Fotodokumentace z kontrolního dne realizace Výukového programu "Přijede k nám návštěva", který je určen pro děti předškolního věku. Kontrola proběhla v MŠ, Praha 6. Výukové programy volně vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „5 klíčů k bezpečnému stravování“. Od roku 2011 programy volně čerpají i z programu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Zábavný program pro děti pro MŠ pro MZe zajišťuje hudební skupina Vanda a Standa. Výukové programy hradí Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství.