Home / Reportážní fotky / Foto z Výukového programu pro děti 6-10 let 47

Výukový program realizuje Informační centrum bezpečnosti potravin MZe a je určen pro děti 1. stupně ZŠ Výukový program vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „5 klíčů k bezpečnému stravování“. Od roku 2011 je program "Žiju zdravě a s chutí" inovovám a volně čerpá i z produktu pro žáky 2. stupně ZŠ „Výživa ve výchově ke zdraví“. Další informace najdete na internetových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz a www.viscojis.cz/teens