Home / Reportážní fotky / Farmářské slavnosti Trstěnice července 2013 36

Rod Sotonů, který má v Trstěnici dlouhou tradici, se vždy zabýval sedlačením. Dnes Sotonovi hospodaří na 240 hektarech většinou vlastních pozemků a 12 hektarech lesa. Na orné půdě jsou pěstovány zejména krmné plodiny pro skot. Hlavní činností rodinné farmy je totiž chov mléčného skotu, celkem asi 250 kusů Zdroj: www.farmarskeslavnosti.cz