Home / Lokality v ČR / Ceske Budejovice v noci. 36

České Budějovice v noci Noční České Budejovice - srpen 2007 Daleko viditelná Černá věž, pastýřka staré metropole na soutoku Malše a Vltavy, střeží kamenná stáda svých pozdně gotických, renesančních a barokních domů pod vysokým nebem jižních Čech na vyhaslém ohništi kdysi slavné tvrze politické a hospodářské expanze Přemysla Otakara II.. Ze všech stran se sbíhají cesty, ústící do hlavní středověké tepny, jejímž rušným řečištěm tekl hospodářský život z Čech k Dunaji a dále k moři ... Miroslav Halley Zdroj: http://mesto.budweb.cz/memrubriky.asp?id=31