Home / Fotovýstavy / Výstava v Ústavu zemědělských a ekonomických informací 2012 23

Výstava z "Lesů, vod a strání" se konala ve dnech od 2. do 30. března 2012 u příležitosti celostátní akce "Březen - měsíc čtenářů. Fotografie byly vystavené přímo ve studovně Zemědělské a potravinářské knihovny´,"Domu zemědělské osvěty" Slezská 7, Praha 2 a zahájil jí ředitel knihovny Mgr. Martin Kvítek a také ředitel UZEI PHDr. Jan Šlajs LLM. Jedním z nejvýznamějších hostů byla paní profesorka Ana Huječková z Letňan a můj starší kolega Mgr. Pavel Mikula.