Home / Architektura / Kyšperk u Teplic 18

Hrad Kyšperk byl pravděpodobně založen z pověření krále Jana Lucemburského Otou z Bergova, který se připomíná jako držitel hradu roku 1319. Roku 1330 prodali páni z Bergova Kyšperk pražskému biskupovi Janu IV. z Dražic, za nějž zde byly provedeny první významnější stavební úpravy, archeologicky doložené. Až na konci 14. století za arcibiskupa Jana z Jenštejna, který se sem poté roku 1393 uchýlil do ústraní před hněvem krále Václava IV., došlo k velké přestavbě hradu. Ve 20. letech 15. století se hrad stal šlechtickým majetkem a roku 1428 se jej neúspěšně pokusilo dobýt husitské vojko. O pět let později hrad dobyl pověstný husitský válečník Jakoubek z Vřesovic. On i jeho potomci si zvolili hrad Kyšperk jako hlavní sídlo a dokonce se začali psát z Kyšperka. Albrecht z Kyšperka prodal kolem roku 1520 hrad i s celým panstvím krupské pošlechtěné měšťanské rodině Glaců ze Starého Dvora (Glatz von Althof) a když o šest let později hrad za Jana Glace prý díky neopatrnému výstřelu z jeho pušky do základů vyhořel, byl posléze ponechán svému osudu a pomalu zpustl. Poslední dobrodužnou epizodou v historii hradu byl rok 1632, kdy se ve starých zříceninách bránili Sasové proti vojsku císaře Ferdinanda.