Home / Fotovýstavy / Výstava "Z lesů vod a strání " na MZev2012 18

Výstava se konala dne ve čtvrtek dne 9. února 2012 od 15. hodin v zasedací místnosti na Ministerstvu zemědělství. Akci zahájil Ing. Jiří Kolařík z Klubu přátel výtvarného umění při OO MZe. Součástí výstavy fotografií byla i presentace fotoprací hosta výstavy paní Ivy Pokorné. I když výstava trvala pouhé 2 hodiny tak se jí účastnilo celkem 80 hostů.