Šumava - Zadov a okolí Tato horská osada se nachází na horských loukách severovýchodního okraje Kvildských plání – na východním svahu Churáňovského vrchu (1118 m) v nadmořské výšce 880–1070 m, nad údolím říčky Spůlka. Území dnešního Zadova bylo součástí šumavských hvozdů a patřilo panovníkovi. Osídlení, které zde mělo zpočátku podobu roztroušených samot, vznikalo až v 18. století díky rozvoji sklářství. Nejstarší stavbou zde patrně byl Pucherský mlýn na Spůlce. První písemná zmínka o osadě Zadov pochází z roku 1850. Typickou zástavbou zde byla roubená stavení šumavského typu pod polovalbami. Několik se jich dochovalo do současnosti. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zadov